Klaipėda - City of Lighthouses
Soviet times
Mintis kilusi beeinant namo, kad Klaipėdai trūksta švyturių kaip rimtam uostui.