True story. Sėdint saulėj ir aiškinantis programų subtilybes, netgi norėjosi, kad kas nufotografuotų tokį varganą vaizdelį.